Wie ben ik

Mijn achtergrond

Met decennia werkervaring als bedrijfmaatschappelijk werker bij een grote gemeente en een politiekorps, heb ik in 2011 de overstap gemaakt naar het onderwijs. Ik heb onder meer jaren voor de klas gestaan op een ROC. In het vmbo heb ik mijn geduld getraind als mentor van een klas multiculturele stuiterballen in leerwegondersteunend onderwijs. Zo’n tien jaar geleden ben ik het volwassenenonderwijs ingegaan. Mijn warme belangstelling en expertise ligt op het terrein van alles dat met pedagogiek, kinderopvang en gastouderopvang te maken heeft. In 2007 ben ik als zelfstandig tekstschrijver gestart onder de naam Tekstpodium. Omdat mijn oorspronkelijke werkgebied breder werd dan alleen schrijven van commerciële teksten, werk ik sinds 2012 onder de naam TP Communicatie.

Ervaring

Voor enkele grote landelijke opleiders ben ik zelfstandig docent en lerarenopleider geweest. Ik ben nu scriptiebeoordelaar en examinator en ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) als erkend zelfstandig docent.

De laatste jaren ligt mijn focus in het onderwijs en examinering vooral bij kinderopvang en management van kinderopvang. Voor een grote landelijke uitgever van onderwijsmateriaal heb ik meegewerkt aan leerboeken voor het mbo en is een zestal bijbehorende werkboeken door mij persoonlijk ontwikkeld. Deze liggen allemaal op het vakgebied van (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker, pedagogiek, didactiek en onderwijsassistent. 

Huidige situatie

Na bijna 50 jaar werkzaam te zijn geweest in onder andere de frontlinie van het onderwijs, heb ik stapsgewijs het actieve klassikale onderwijs overgelaten aan de volgende generaties en verplaats ik mijn werkzaamheden meer naar de achterhoede. Ik ben nu voornamelijk beoordelaar / examinator.

Portfolio

  • NCOI opleidingsgroep B.V.: docent, lerarenopleider, e-learningdocent en examinator / beoordelaar
  • NCOI Trainingen B.V.: docent, e-learningdocent en examinator/beoordelaar
  • Scheidegger opleidingen B.V.: mbo-docent, e-learningdocent en examinator/beoordelaar
  • Scheidegger Trainingen B.V.: e-learningdocent en examinator/beoordelaar
  • Hogeschool Scheidegger B.V.: e-learningdocent en examinator/beoordelaar
  • LOI: e-learningdocent en examinator
  • LOI Hogeschool: e-learningdocent, Portfolio beoordelaar, scriptiebeoordelaar, examinator
  • Noordhoff uitgevers: freelance auteur mbo leermateriaal